Ochrana osobných údajov

 

INFORMAČNÉ MEMORANDUM

V duchu Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, známej tiež ako GDPR (ďalej budeme používať skratku "GDPR") pri nakladaní s osobnými údajmi fyzických osôb.

ÚVOD

Toto Informačné memorandum vydáva spoločnosť Mister Optic s.r.o. zapísaná pod spisovou značkou C 27561 na Krajskom súde v Plzni, IČ 291 59 822, so sídlom Palackého 719/7, 110 00 Praha 1.

SPRÁVCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od okamihu kedy v rámci registrácie alebo pri zadávaní zákazky dôjde k uloženiu Vašich osobných údajov do nášho systému začíname tieto Vaše osobné údaje spracovávať. Sme správcom osobných údajov.

Tiež pri prezeraní našich webových stránok môže dochádzať k zhromažďovaniu osobných údajov.

Vždy spracovávame výhradne osobné údaje získané od vás, užívateľov, alebo z verejne dostupných databáz (napr. Obchodný register, živnostenský register).

Ako Správca osobných údajov Vaše osobné údaje chránime pomocou dostupných moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

ROZSAH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii, vo Vašej objednávke alebo ktoré získame pri vyšetrení zraku. Jedná sa napríklad o:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • adresa
 • adresa elektronickej pošty (e-mail)
 • číslo bankového účtu
 • telefónne číslo
 • IČO a DIČ
 • IP adresy zariadenia, z ktorých prebehlo prihlásenie do aplikácie
 • Údaje o Vašich nákupných zvyklostiach
 • Zdravotné údaje o dioptrickej korekcii a parametroch oka
 • atď

V prípade Vášho záujmu umožníme prepojenie Vašej registrácie s účtami na Facebooku a Google.

 

Vaše osobné údaje môžeme v niektorých prípadoch spracovávať bez Vášho súhlasu, v ostatných prípadoch iba s Vašim súhlasom.

 

Nižšie uvádzame prehľad všetkých typov spracovania Vašich osobných údajov vrátane jednotlivých detailov a pravidiel.

 

1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Dôvod spracovania: Zákonná povinnosť

Súhlas so spracovaním: Nie je potrebný

Táto naša povinnosť je stanovená Vyhláškou o zdravotníckej dokumentácii vrátane podrobných pravidiel pre nakladanie s dokumentáciou.

Doba spracovania: Minimálne počas 5 rokov od posledného vyšetrenia

 

2. Plnenie zmluvy a situácie spojené s realizáciou objednávky

Dôvod spracovania: Plnenie zmluvy

Spracovanie je nevyhnutné na splnenie záväzkov z uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vaše údaje potrebujeme pre evidenciu objednávky a dodania tovaru. Vaše osobné údaje môžeme využiť aj pri poskytovaní služieb sprístupnením aplikácie, informovanie o plánovaných odstávkach technickej údržbe softvér a hardvér, vybavovanie vašich dotazov prostredníctvom zákazníckej podpory a informovania v zmenách v aplikácii alebo v jej užívaní.

Súhlas so spracovaním: Nie je potrebný

Doba spracovania: Osobné údaje podľa tohto odseku spracovávame do doby splnenia záväzkov z uzatvorenej zmluvy alebo realizácie objednávky.

 

3.Vymáhanie nárokov zo zmluvy

Dôvod spracovania: Oprávnený záujem (byť právne chránení pred prípadnou následnou právnou ujmou)

Pre prípad, že by v budúcnosti vznikli medzi nami nejaké nezhody ohľadom dodaného tovaru a služieb, alebo by neboli riadne a včas splnené záväzky z uzatvorenej zmluvy, uchovávame Vaše osobné údaje aby sme mohli vymáhať naše nároky zo zmluvy alebo sa úspešne brániť nárokom uplatneným z Vašej strany. Vaše osobné údaje uchovávame a spracovávame v tomto prípade na účely ochrany našich práv a oprávnených záujmov, čo je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR samostatným právnym základom pre spracovanie osobných údajov.

Súhlas so spracovaním: Nie je potrebný

Doba spracovania: Osobné údaje podľa tohto odseku spracovávame po dobu 15 rokov po uzavretí zmluvy (objednávky) pre prípad vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi spoločnosťou a užívateľom našich služieb.

 

4. Plnenie zákonných povinností pri vedení účtovnej a daňovej evidencie

Dôvod spracovania:

Plnenie zákonných povinností

Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností pri vedení účtovnej a daňovej evidencie. V takom prípade je právnym základom spracovania čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, kedy je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti správcu.

Súhlas so spracovaním: Nie je potrebný

Doba spracovania:

Osobné údaje podľa tohto odseku spracovávame po dobu trvania zmluvy o poskytovaní služieb alebo po dobu trvania užívateľského účtu, najdlhšie však 15 rokov po jej skončení pre prípad vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi spoločnosťou a užívateľom.

 

5. Zisťovanie spätnej väzby

Dôvod spracovania: Oprávnený záujem

Aby sme mohli zlepšiť naše služby, zisťujeme Vašu spokojnosť s nákupom u nás.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maily s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Za účelom poskytovania kvalitných služieb Vás tiež môžeme s odstupom od Vášho posledného nákupu osloviť s otázkou, ako ste spokojní so zakúpenými okuliarmi, či sa Váš zrak zlepšil alebo zhoršil a či nemáte s novými okuliarmi nejaký problém. Na základe Vašich odpovedí Vám následne môžeme navrhnúť vhodný postup, ako prípadné problémy odstrániť alebo servis zakúpených okuliarov.

Táto spätná väzba sa nám v minulosti veľmi osvedčila a jej účelom je dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi.

Ak sa však rozhodnete túto spätnú väzbu z akýchkoľvek dôvodov neposkytnúť, nemusíte na náš dotaz odpovedať a žiadne ďalšie správy ani reakcie z našej strany už nebudú nasledovať.

Navyše môže zákazník kedykoľvek dobrovoľne ohodnotiť produkt alebo optika priamo na našich webových stránkach.

Súhlas so spracovaním: Nie je potrebné, ale po každom dokončenom nákupe Vám bude odoslaný maximálne jeden dotazník, na ktorý nemusíte vôbec reagovať

Doba spracovania: Dotazník spokojnosti je zasielaný iba raz po vykonaní nákupu. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa máte možnosť ohradiť v rámci odosielania každej Vašej objednávky.

 

6. Marketing

Dôvod spracovania: Oprávnený záujem

Dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky, odporúčania alebo personalizované ponuky zaujímajú alebo ste o ich zasielanie prejavili záujem.

Súhlas so spracovaním: Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu.

Doba spracovania: Po dobu 5-tich rokov od udelenia súhlasu alebo 2 rokov od posledného nákupu

Zasielanie newsletterov môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

 

7. Pokročilý marketing

Dôvod spracovania: Oprávnený záujem

Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku.

Súhlas so spracovaním: dobrovoľný a informovaný súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Doba spracovania: Spracovávať osobné údaje na základe súhlasu môžeme po dobu existencie užívateľského účtu, a 24 mesiacov po jeho zrušení.

Služby pokročilého marketingu môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

 

8. Cookies

Ak prechádzate naše webové stránky, zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Tieto takzvané "cookies" na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú ďalej spracovávané len na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete tiež zakázať na svojom počítači.

 

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak svoj súhlas so spracovaním osobných údajov s určitým cieľom poskytnete, môžete ho kedykoľvek odvolať priamo v e-maily, ktorý sme Vám na základe súhlasu poslali alebo vo svojom užívateľskom účte.

Ak nebudete chcieť dostávať e-maily od našej spoločnosti alebo jej partnerov, môžete sa z odberu vždy odhlásiť kliknutím na konci strany každého e-mailu. To bohužiaľ nie je možné u e-mailov, ktoré sú nevyhnutné, aby ste dostali (napr. Plánovaná údržba aplikácie, informovanie o zmene v poskytovaní služieb, zmena našich kontaktných údajov a pod.).

Odhlásenie z odberu vždy považujeme za odvolanie súhlasu v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR alebo podanie námietky podľa článku. 21 GDPR v prípade e-mailov, ktorými Vás informujeme o súvisiacich službách a produktoch.

 

POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM OSOBÁM

Vo väčšine prípadov majú k Vašim osobným údajom prístup len naši zamestnanci a spolupracovníci.

Len pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí majú rovnakú zákonnú povinnosť Vaše dáta chrániť ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • Clipsan
 • facebook
 • Heureka
 • GfK

 

PRENOS DÁT MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Naša spoločnosť vykonáva každé spracovanie osobných údajov na území EÚ.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky súkromnoprávne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so spracovávaním osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi užívateľom a spoločnosťou sú príslušné slovenské súdy, ktoré budú aplikovať slovenské právo.

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25. 5. 2018.

 
Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Používanie súborov cookie